top of page

SMM HİZMETİ

SMM (Serbest Müşavir Mühendis),  bürolarının tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrole, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu Elektrik-Elektronik mühendisliğine yönelik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunulmasına SMM Hizmeti denir. Bu hizmetleri gerçekleştiren kişiye de SMM denir. (*EMO)

Şirketimiz Elektrik Mühendisleri odası büro tescilli (BT Belgeli)  bir şirket olup,1 kV ÜSTÜ VE 1 kV ALTI TESİSLER ELEKTRİK SMM belgesine sahiptir.

Ne İş Yapar? (*EMO)

 • Etüd  ve Yapılabilirlik Hizmetleri.

 • Proje Hizmetleri;           
          1- Öneri Projesi,           
          2- Ön Proje (avan proje),           
          3- Uygulama Projesi,           
          4- Röleve Projesi,           
          5- Değişiklik Projesi (tadilat projesi),           
          6- Üretim projesi (imalat projesi),           
          7- Son Durum Projesi,           
          8- Detaylar.

 • Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri. 

 • İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri.

 • Mesleki Kontrollük Hizmetleri.

 • Teknik Uygulama Sorumluluğu (fenni mesuliyet).

 • Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri.

 • Devreye Alma, Kontrol ve Kabul Hizmetleri

 • İşletme ve Bakım Hizmetleri.

 • Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri).

 • Yapım Hizmetleri ve/veya Sorumluluğu

 • Test ve Ölçüm Hizmetleri

 • Teknik Dosya Hazırlama Hizmetleri 

bottom of page