top of page

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Firmamız SMM (Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri) kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlemektedir. 

Fiyat almak ve yaptırmak için bize ulaşın.

İstenilen evraklar;

Binanız mevcut bina ise;

  • Mimari Proje

Yeni bina ise;

  • Mimari Proje

  • Tapu

  • Yapı Ruhsatı

  • Elektrik Projesi

  • Mekanik Tesisat Projesi

  • Isı Yalıtım Raporu

Belirtilen Enerji Kimlik Belgesi evrakları bize e-mail veya posta yoluyla ulaştırılabilir. Bu sayede hemen Enerji Kimlik Belgesi için çalışmalara başlanabilir.

bottom of page